Průzkum pocitu bezpečí v ML

Dnes v 17:00 hod. uspořádalo město Mariánské Lázně ve spolupráci s občanským sdružením Společně k bezpečí, z.s. veřejné setkání s občany Mariánských Lázní v sále ZŠ Jih za účelem diskuze na téma „Bezpečnost a prevence kriminality v Mariánských Lázních“. Této události předcházela anketa, díky níž se podařilo nashromáždit potřebné informace k vyhodnocení veřejného mínění uvedeného tématu.
Bylo distribuováno celkem 3.000 tištěných dotazníků. Z toho se navrátilo 49 kusů.
Elektronickou cestou bylo vyplněno 296 dotazníků.

Na veřejné setkání (diskuzi) se bohužel dostavilo pouze 24 občanů Mariánských Lázní. I tak byly projednány všechny body dotazníku, včetně doplňujících otázek, na které reagoval pan starosta Mariánských Lázní, Policie ČR a Městská policie ML.

Data, získaná analýzou zmiňovaných dotazníků, budou oporou k sestavení koncepce prevence kriminality pro Mariánské Lázně.

S výsledky ankety je možné se seznámit na stránkách www.spolecnekbezpeci.cz