Evidence jízních kol

Ke krádežím jízdních kol v ČR bohužel dochází poměrně často a proto jako jedno z preventivních opatření, je možnost zaevidování jízdního kola do databáze u Městské policie Vašeho města.

Městská policie od 17. července 2016 využívá pro svou práci nový informační program MP Manager jehož součástí je evidence jízdních kol pro občany Mariánských Lázní.

Tento systém umožňuje strážníkům ve službě velmi efektivně zjistit či potvrdit majitele jízdního kola, které je strážníky kontrolováno.

Zaevidování jízdního kola do této databáze je v našem městě bezplatné.

Co je k tomu potřeba

1) Dostavit se v kteroukoliv denní nebo noční dobu se svým jízdním kolem na Městskou polici do budovy MěÚ – zadní trakt (operační pracoviště), kde operační MP jízdní kolo vyfotografuje a zaeviduje do systému s uvedením data pořízení, evidenčních čísel dostupných komponentů, rokem výroby a dalších identifikačních znaků.

2) Poskytnout operačnímu MP následující informace:

  • jméno, příjmení, adresa (OP) a kontakt na majitele jízdního kola;
  • předložení dokladu o relevantním nabytí jízdního kola (faktura, účtenka aj.);
  • další dostupné informace – pojištění, cena aj.).

3) Akce není časově limitována. V případě zájmu lze vaše jízdní kolo zaevidovat kdykoliv.

V případě zařazení vašeho jízdního kola do informačního systému se zvyšuje pravděpodobnost jeho rychlejšího a úspěšnějšího nalezení v případě odcizení.