Běžná kontrola

V odpoledních hodinách prováděla hlídka MP kontrolní činnost v ulici Dobrovského, kde na nedaleké lesní cestě zaznamenala motorové vozidlo a dvojici mužů, kteří zde nakládali dřevo do vozíku.

Hlídce uvedli, že mají povolení od lesního hospodáře. Po ztotožnění mužů, bylo u lesního hospodáře ověřeno, zda se jejich tvrzení zakládá na pravdě.

Po učinění všech nezbytných kroků bylo zjištěno, že se jejich tvrzení zakládá na pravdě ……