Veřejný pořádek

Veřejný pořádek je neurčitý právní pojem, který označuje souhrn pravidel nebo zásad chování na veřejnosti s nimiž operuje celá řada právních norem.

Například v § 5 zákona č. 251/2017 Sb. o některých přestupcích, jsou obsaženy skutkové podstaty přestupků proti veřejnému pořádku. Jde kupříkladu o vzbuzení veřejného pohoršení, rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství, neuposlechnutí výzvy úřední osoby apod.

Vymezení veřejného pořádku ovšem nemusí vyplývat jen z právních předpisů, může být formulován i na základě mimoprávních, morálních a společenských norem, protože jejich dodržování je podle přesvědčení a zvyklostí převažující většiny lidí podmínkou klidného a spořádaného spolužití lidí na určitém místě.

Ochrana veřejného pořádku patří mimo jiné do samostatné působnosti obcí, která ji může realizovat pomocí obecní policie nebo na základě předchozí dohody prostřednictvím Policie ČR.

Jde-li o narušení veřejného pořádku vyšší intenzity, reaguje na to již trestní zákoník, který například v ustanoveních § 352–360 obsahuje skutkové podstaty trestných činů narušujících soužití lidí, jako je např. násilí proti skupině obyvatelů, nebezpečné vyhrožování, výtržnictví atd.