Zóna zákazu stání

Náhled mapy  " ZÓNA ZÁKAZU STÁNÍ " - zde

 

Aktuální  nařízení města č. 05/2018 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města.

Pro zajištění maximálního využití existujících parkovacích kapacit připravilo město Mariánské Lázně změnu parkovacího systému, které se začalo postupně realizovat od 01.11.2017.

V této souvislosti vznikla ve vrchní části města Mariánské Lázně zóna s dopravním omezením a to " Zóna zákazu stání".

V tomto směru je nutné si připomenout, že zóna s dopravním omezením je určitá oblast, která začíná a končí příslušnou dopravní značkou, nikoli na nejbližší křižovatce, jak se někteří mylně domnívají.

 

 

 

Parkování v "Zóně zákazu stání"
V zóně zákazu stání se smí dlouhodobě stát (pakovat) pouze na místech označených jako parkoviště příslušným dopravním značením.

Stát - znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu povolenou k zastavení

Zastavit - znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu
(zák. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích § 2 písm. n)

 

Platnost dopravního značení
Zřízením zóny zákazu stání, bylo možné odstranit nadbytečná dopravní značení, ale bohužel v této spojitosti mnohdy řidiči neuváženě zaparkují tam, kde je stání zakázáno.

Připomeňme si tedy zákonné znění o platnosti dopravního značení vycházejícího z vyhlášky č.294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Platnost informativních značek označujících parkoviště končí 5 m před hranicí nejbližší křižovatky, není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými dopravními značkami nebo není-li platnost informativních značek označujících parkoviště ukončena jiným způsobem. Vjezd na místa ležící mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich platnost těchto dopravních značek přerušuje.

Dopravní značky, které označují parkoviště jsou kategoricky zařazeny jako značky informativní. 

IP 11a - parkoviště

IP 11a – parkoviště

IP 12 – vyhrazené parkoviště

IP 13b – parkoviště s parkovacím kotoučem

IP 13c – parkoviště s parkovacím automatem