Městská Policie Mariánské Lázně

Dohlíží na dodržování veřejného pořádku

Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

Dohlíží na dodržování zákonů, veřejných vyhlášek a nařízení města

Podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

Informace

Městská policie informuje

Vykolejený nákladní vlak

Dnes odpoledne mezi čtvrtou a pátou hodinou došlo k vykolejení nákladního vlaku na trati mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou nedaleko Stavebního mlýna, který převážel práškový vápenec. K nešťastné události mělo pravděpodobně dojít v důsledku nedodržení stanovené rychlosti průjezdu vlakové soupravy v této oblasti – věc je však stále v šetření. K zajištění bezpečnosti proti

Read More

Ztracená turistka

V odpoledních hodinách během kontrolní činnosti v ulici Dobrovského se k hlídce MP přihlásila starší dáma s chodítkem, která hovořila německy. Hlídce uvedla, že zabloudila a neví kde se aktuálně nachází.Strážníci naložili paní do služebního vozidla a na základě místní znalosti zamířili na stanoviště autobusů pro jednodenní výlety k Cup Vitalu.Za pomoci cestovní agentury Cup

Read More

Ztracené dítě

Po desáté hodině dopoledne byla Městská policie požádána Obvodním oddělením Policie ČR ML o prověření skutečného stavu věci s tím, že se má v recepci hotelu na Plzeňské třídě nacházet opuštěné dítě. Na místě hlídka MP zjistila, že se jedná o chlapce ve věku cca dvou let, který se ztratil. Po dohodě s Policií ČR

Read More

Odcizená registrační značka

Kolem jedenácté hodiny dopoledne během kontrolní činnosti v městské části Hamrníky hlídka MP ML zaznamenala v ulici tř. Vítězství zaparkované vozidlo Audi v rozporu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Po zaevidování tohoto přestupku do agendového systému, kterým Městská policie ML disponuje vyšlo najevo, že je registrační značka tohoto vozidla

Read More

BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY 2019

V tento den zahájil velitel městské policie pan Jiří Ďurčo společně s místostarostou města ML panem Mgr. Miloslavem Pelcem preventivně bezpečnostní akci „BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY – 2019“ Akce byla určena pro žáky 5.tříd základních škol z Mariánských Lázní, kde bylo cílem zopakovat dopravní výchovu (chodec a cyklista), ale i rizika, s nimiž se mohou během

Read More

Násilný vstup do domu

Tři hodiny po půlnoci výjížděl hlídka MP na základě telefonického oznámení do ulice Hroznatova, kde se měl někdo násilím dobývat do jednoho z domů. Při příjezdu na místo strážníci zjistili rozbité sklo u vchodových dveří. Oznamovatelka na místě uvedla, že se do domu dobýval neznámý muž a následně i do sousedního bytu odkud slyšela křik.

Read More