Městská Policie Mariánské Lázně

Dohlíží na dodržování veřejného pořádku

Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

Dohlíží na dodržování zákonů, veřejných vyhlášek a nařízení města

Podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

Informace

Městská policie informuje

Záchrana mláděte kuny

Krátce po započetí noční služby se na Městskou policii telefonicky obrátila o pomoc žena s tím, že nalezla poraněné koťátko v ulici Třebízského. Po příjezdu na místo vyšlo najevo, že se jedná o mládě kuny, které je ve špatném stavu. Strážníci jej od oznamovatelky převzali a odvezli k MVDr. Veselému, který u mláděte provedl základní

Read More

Požár el. zařízení

Hned po šesté hodině odpolední vyjíždí hlídka Městské policie na žádost Policie ČR do ulice Poštovní, kde mělo dle oznámení v jedné z místních budov dojít k požáru. Při příjezdu na místo, zde již jednotky HZS prováděli nezbytné zákroky k dané události a to v budově  vedle provozovny Irish Pub odkud vycházel dým. Jednalo se o vznícení vadného elektrospotřebiče.

Read More

Vykolejený nákladní vlak

Dnes odpoledne mezi čtvrtou a pátou hodinou došlo k vykolejení nákladního vlaku na trati mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou nedaleko Stavebního mlýna, který převážel práškový vápenec. K nešťastné události mělo pravděpodobně dojít v důsledku nedodržení stanovené rychlosti průjezdu vlakové soupravy v této oblasti – věc je však stále v šetření. K zajištění bezpečnosti proti

Read More

Dopravní nehoda (osobní automobil/motocykl)

V půl šesté odpoledne vyjížděla hlídka, na základě telefonické žádosti Policie ČR ML, ke kruhovému objezdu v ulici Chebská, kde mělo dojít k dopravní nehodě, ke zjištění skutečného stavu věci. Při příjezdu hlídky MP na místo se zde již nacházela Rychlá záchranná služba, jejíž členové ošetřovali řidičku motocyklu. V důsledku nedání přednosti zprava, zde došlo

Read More

Ztracená turistka

V odpoledních hodinách během kontrolní činnosti v ulici Dobrovského se k hlídce MP přihlásila starší dáma s chodítkem, která hovořila německy. Hlídce uvedla, že zabloudila a neví kde se aktuálně nachází.Strážníci naložili paní do služebního vozidla a na základě místní znalosti zamířili na stanoviště autobusů pro jednodenní výlety k Cup Vitalu.Za pomoci cestovní agentury Cup

Read More

Ztracené dítě

Po desáté hodině dopoledne byla Městská policie požádána Obvodním oddělením Policie ČR ML o prověření skutečného stavu věci s tím, že se má v recepci hotelu na Plzeňské třídě nacházet opuštěné dítě. Na místě hlídka MP zjistila, že se jedná o chlapce ve věku cca dvou let, který se ztratil. Po dohodě s Policií ČR

Read More