Přecházení komunikace mimo přechod pro chodce

Během kontrolní činnosti na Hlavní třídě v Mariánských Lázních hlídka MP zaznamenala muže přecházejícího pozemní komunikaci mimo přechod pro chodce.
Hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti, neboť v jeho jednání byl spatřován přestupek dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Konkrétně v § 57 odstavce č. 1, kde je uvedeno: Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.“

Na výzvu k prokázání totožnosti však reagoval agresivně, odmítal prokázat svou totožnost a snažil se z místa utéct. Vzhledem k dané situaci byl muž předveden na Obvodní oddělení Policie ČR ML ke zjištění totožnosti, kde mu byla následně uložena pokuta za přestupek, kterého se dopustil.