O nás

Základní hodnoty a zásady

  • profesionalita
  • spravedlnost
  • čestnost
  • odpovědnost
  • nestrannost a objektivnost
  • ohleduplnost

Poslání strážníka

  • služba veřejnosti
  • ochrana životů a majetku
  • udržování klidu a pořádku
  • ochrana práv a svobody občanů