Kontakt

Telefon

354 922 166

Služebny

Stálá služba:

MěÚ Marianské Lázně
Ruská 155
354 01 Mariánské Lázně

Kanceláře:

Parking centrum
Pramenská 653
353 01 Mariánské Lázně

Email

mpml@muml.cz