Novelizace dopravních předpisů

Dnem 01.10.2018 dochází k účinnosti novelizace právních předpisů v oblasti dopravy. Jedná se například o zjednodušení obsahu autolékárniček, postup tvoření záchranářské uličky při kolonách na dálnicích, sankce za stočený tachometr atd.

Také, zde došlo ke změně v ukládání správních trestů. Za dopravní přestupky uvedené v §125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, již není možné uložit napomenutí.

Náhled na změny ZDE. (zdroj: www.obecnipolicie.cz)