Oznámené násilí

V 23:58 hod. vyjíždí hlídka MP na základě žádosti o spolupráci s Policií ČR do ulice Havlíčkova, kde má dle oznamovatele/ky docházet k fyzickému napadání ženy mužem. Policii však nebyly poskytnuty žádné podrobnější informace, zejména upřesnění místa – bytu.

Aby tedy bylo možné co nejrychleji vyhledat byt, ve kterém mělo docházet k nahlášenému jednání, jeli na místo příslušníci Policie ČR společně s hlídkou Městské policie ML.

V 00:03 hod. byly obě hlídky na místě. V chodbě domu v němž bylo nahlášeno uvedené napadání se nacházela žena, která zde uklízela střepy skla skleněné výplně vchodových dveří. Tato žena uvedla, že se pohádali s přítelem a ten při odchodu rozbil skleněnou výplň dveří. Další potřebné úkony v této věci prováděla Policie ČR.