Rušení nočního klidu

V 02:16 hod. byli strážníci požádáni Policií ČR o součinnost při zákroku v ul. U Pily s tím, že přijali oznámení o skupince osob nacházející se nedaleko azylového domu, kteří se dle oznamovatele mají dopouštět rušení nočního klidu.

Při příjezdu hlídky MP na místo byli strážníci kontaktováni oznamovatelem, který upřesnil místo, odkud jde značný hluk. Jednalo se o jeden z bytů zdejší ubytovny, kam se skupinka přemístila. Vyhledat onen byt nebylo nijak složité, neboť hlasitou hudbu bylo slyšet již při samotném vstupu do objektu.

Protiprávního jednání rušení nočního klidu se zde dopouštěl jistý M.M. (23 let) slovenské národnosti.
Skutková podstata rušení nočního klidu je uvedena v § 5 odst. 1 písm. d) zák. 251/2016 Sb., u něhož je strážník oprávněn uložit pokutu příkazem na místě do výše 10.000,- Kč.

Pro tentokrát byla věc strážníky vyřešena uložením pokuty příkazem na místě ve výši 500,- Kč.