Partnerská roztržka

V 18:44 hod. přijal operační MP nesrozumitelný telefonát z jednoho lázeňského hotelu “XY“. Volající komunikoval v ruštině, ale hovor byl rušen nekvalitním spojením.

Proto hlídka MP jela do tohoto hotelu prověřit nejasný telefonát.

Strážníkům bylo na místě objasněno, že mělo dojít k vzájemnému napadení zde ubytovaného páru ruské národnosti.
Důvodem hádky měla být nevěra muže.

Žena strážníkům uvedla, že jí v důsledku potyčky vznikla škoda na majetku. Muž zase poukazoval na to, že byl partnerkou fyzicky napaden. Nikdo z této dvojice nevykazoval známky zjevného zranění a nabízenou pomoc lékařského ošetření oba odmítli.

Po provedení potřebných úkonů ke zjištění totožnosti těchto osob, byli oba aktéři hlídkou MP poučeni, jak dále postupovat v případě, že by chtěli dále řešit vzniklé škody či uváděné fyzické napadení.