Odcizená registrační značka

Kolem jedenácté hodiny dopoledne během kontrolní činnosti v městské části Hamrníky hlídka MP ML zaznamenala v ulici tř. Vítězství zaparkované vozidlo Audi v rozporu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Po zaevidování tohoto přestupku do agendového systému, kterým Městská policie ML disponuje vyšlo najevo, že je registrační značka tohoto vozidla vedena jako odcizená.

Na základě těchto zjištění byl na vozidlo nasazen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
O této věci byla vyrozuměna Policie ČR, která na místo vyslala svou hlídku.
Následně bylo zjištěno, že řidič vozidla Audi bydlel nedaleko, a tak s ním mohli příslušníci Policie ČR ihned započít řešení výše uvedeného jednání.