BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY 2019

V tento den zahájil velitel městské policie pan Jiří Ďurčo společně s místostarostou města ML panem Mgr. Miloslavem Pelcem preventivně bezpečnostní akci „BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY – 2019“

Akce byla určena pro žáky 5.tříd základních škol z Mariánských Lázní, kde bylo cílem zopakovat dopravní výchovu (chodec a cyklista), ale i rizika, s nimiž se mohou během prázdnin setkat v domácím prostředí a jak je řešit.

Účastníci akce:
Městská policie ML, BESIP, Rychlá záchranná služba, Autospektum 2000 s.r.o. a SMS ML
.

BESIP – členové týmu BESIP připomněli dětem bezpečné chování chodce a cyklistů v silničním provozu..

Rychlá záchranná služba (RZS) – dětem byly připomenuty zásady poskytování první pomoci včetně možnosti vyzkoušení si resuscitace na figuríně

SMS ML – pan Kantor upozorňoval na případná rizika v domácnosti (neznámá tekutina, ostré předměty, neizolované kabely atd.)

AUTOspektrum 2000 s.r.o. – členové škoda týmu připomínali povinnost používání bezpečnostních prvků ve vozidlech, zejména používání bezpečnostních pásů, dětských podsedáků a autosedaček.
Také bylo připomenuto, v jakých případech zákon umožňuje sedět ve vozidle na předním sedadle spolujezdce.

Městská policie ML – u strážníků absolvovali žáci všeobecný vědomostní písemný test a přezkoušení ze znalostí dopravních značek.

Po absolvování všech stanovišť obdrželi děti věcné ceny, jako připomínku potřeby mít na paměti nástrahy volnočasových aktivit.

Ti nejlepší obdrželi od SMS ML volný vstup do městského bazénu, vstupenku do Miniaturparku Boheminium a věcnou cenu od AUTOspektrum 2000 s.r.o.

Tímto bychom chtěli za městskou policii ML poděkovat všem, kteři se na této akci podíleli.
Dále pak panu Ing. Jiřímu Chumovi řediteli Hotelové školy za poskytnuté zázemí, společnosti Karlovarské minerální vody a.s. za osvěžující minerální vody pro všechny zúčastněné, panu Bílkovi – SPORT Bílek za poskytnutí řádně vybaveného jízdního kola.