Ztracené dítě

Po desáté hodině dopoledne byla Městská policie požádána Obvodním oddělením Policie ČR ML o prověření skutečného stavu věci s tím, že se má v recepci hotelu na Plzeňské třídě nacházet opuštěné dítě.
Na místě hlídka MP zjistila, že se jedná o chlapce ve věku cca dvou let, který se ztratil.
Po dohodě s Policií ČR předali strážníci dítě do rukou zaměstnanců z Odboru sociálních věcí při MěÚ ML.
Zúčastněné složky začaly provádět úkony ke zjištění rodičů ztraceného dítěte.
V průběhu zjišťování se operačnímu Městské policie ozvala žena, pohřešující svého syna.
Uvedla, že chlapce měla hlídat jeho starší sestra, ale ten jí utekl.
Na základě popisu získaného od volající ženy, bylo zřejmé, že nalezený chlapec je její ztracený syn.
Dořešení celé věci proběhlo na Odboru sociálních věcí, kam si matka na základě předchozích pokynů přišla syna vyzvednout.