Nehodou to začíná

V tento den, byl zrealizován preventivně vzdělávací seminář „NEHODOU TO ZAČÍNÁ“ skrze pracovní tým společnosti DEKRA a.s., který do Mariánských Lázní pozvala Městská policie ML.

Projekt „NEHODOU TO ZAČÍNÁ“ je cílen na budoucí (začínající) řidiče a přispět tak ke snižování počtu závažných dopravních nehod. 

Obsahem přednášky bylo vnímání nebezpečných situací, jako je rozptýlení mobilním telefonem, dodržování bezpečné vzdálenosti a rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů i správného technického stavu vozidel formou analýz reálných dopravních nehod.

V programu byl kladen důraz i na nebezpečí spojené s užíváním alkoholu a drog ve vztahu k řízení motorových vozidel včetně simulace poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě.