Autovrak v komunikaci

V ranních hodinách jela hlídka MP do ulice Za školou na základě telefonického oznámení, kde se měl nacházet autovrak ztěžující průjezdnost komunikace.
Na místě bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě.
Jednalo se o vozidlo Ford Mondeo, jehož stav odpovídal autovraku.
Blíže nezjištěná osoba jej zde umístila tak, že jím byla vytvořena překážka silničního provozu.
Strážníkům se za pomoci příslušných technických prostředků podařilo autovrak posunout na krajnici komunikace tak, aby byla zajištěna průjezdnost.
Dalšimi úkony bylo zjištěno, že o tomto odstaveném vozidle již vede řízení o odstranění Odbor životního prostředí M.L., k čemuž došlo dne 05.11.208.