Dopravní nehoda

Ve večeních hodinách přijal operační MP telefonickou žádost z OO Policie ČR ML ohledně prověření nahlášeného oznámení z jednoho lázeňského hotelu, který se nachází na Goethově nám.
Oznamovatel uvedl, že mělo dojít k poškození městského majeteku.
Strážníci na místě zjistili, že neznámý řidič naboural na Goethově nám. do veřejného osvětlení a dle oznamovatele ujel do ulice Lesní.
V ulici Lesní hlídka nalezla nabourané vozidlo Renault červené barvy, ale řidič se na místě nenacházel. Během pracovní činnosti v této věci se k vozidlu dostavil muž, který svou chůzí a chováním vypovídal o tom, že byl pod vlivem alkoholu. Následně vyšlo najevo, že se jedná o řidiče, který byl aktérem celé věci.
Veškeré zjištěné poznatky byly předány Policii ČR k dořešení.
U muže policisté naměřili orientační dechovou zkouškou hodnotu 2,13 ‰.