Slušní lidé

Krátce po třetí hodině odpolední přijal operační Městské policie ML telefonicky informaci od muže, který si povšimnul, že z projíždějícího vozidla, v ulici Palackého, spadla pánská kabela.
Vzhledem k tomu, že oznamovatel nebyl z Mariánských Lázní, tak se obrátil o pomoc s řešením této věci na Městskou policii.
Hlídka na místě zjistila, že kabela patří panu H.J. z Úšovic a na základě tohoto zjištění mu byla  navrácena.