Liška patří do lesa

Liška patří do lesa

Po sedmé hodině ranní přijal operační MP telefonickou žádost o pomoc od pracovníka na novostavbě v ul. Tepelská s tím, že se přímo na stavbě nachází liška.Strážník za pomoci odchytové sítě lišku odchytil. Operační se mezitím telefonicky spojil s místním revírníkem lesů ČR, který se na místo dostavil a společně se strážníkem lišku odvezli vypustit do okolních lesů.

Veřejná sbírka – trochu jinak

Veřejná sbírka – trochu jinak

V půl druhé odpoledne vyjížděla hlídka MP na základě telefonického oznámení k prodejně Tesco, kde měla nějaká žena vybírat finanční příspěvky na opuštěné psy a oznamovatel měl podezření, že se jedná o nějaký podvod.Hlídka na místě zjistila, že se jedná o ženu ve věku 36 let, která zde vybírala finanční hotovost na veřejnou sbírku pro zapsaný spolek se sídlem v Hradci Králové.
Strážníci na místě shledali důvodné podezření z porušení zákona o veřejných sbírkách. Zejména pokladnička nebyla zajištěna dle stanov zmiňovaného zákona.
Celá událost byla předána na příslušný odbor finančního úřadu k dořešení.

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda

Krátce po desáté hodině dopolední zaznamenal operační Městské policie ML na kamerovém systému dopravní nehodu dvou osobních vozidel v křižovatce ulic Husova a Nákladní, kde příčinou srážky bylo nedání přednosti v jízdě.
Na místo byla vyslána hlídka MP, která zde do příjezdu Policie ČR prováděla usměrňování provozu.

Dále byla na místo povolána složka Hasičského záchranného sboru z důvodu úniku provozních kapalin z poškozených vozidel.

Buďte vidět, přežijete!

Buďte vidět, přežijete!

„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti a v noci to platí dvojnásob.

Proto pro poslední listopadový týden zvolili preventisté městských policií v Karlovarském kraji dopravně bezpečnostní akci nazvanou „Buďte vidět, přežijete!“ ve spolupráci s Janou Huttovou, která za BESIP poskytla nezbytné reflexní prvky a informační letáčky.

V Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Ostrově, Chodově a Mariánských Lázních ve dnech od 25. do 29. 11. oslovovali strážníci chodce a upozorňovali je na důležité pravidlo „být viděn“ v dopravním provozu za snížené viditelnosti.

Akce bývá tradičně směřována na podzimní období, kdy se dny krátí, světla je poskromnu a řada lidí se obléká do tmavých barev. Platí to především o seniorech, kteří tmavé nevýrazné barvy preferují. Řada z nich už naštěstí disponuje reflexními doplňky, nejčastěji páskami, které strážníci v rámci této, i jiných preventivně bezpečnostních akcí, rozdávají.

Řidič pod vlivem alkoholu

V půl desáté odpoledne požádala o součinnost Policie ČR z obvodního oddělení ML. Hlídka Policie ČR prováděla šetření dopravní nehody, a proto bylo požádáno Městskou policii o prověření skutečného stavu věci ohledně řidiče vozidla Škoda Octavia u prodejny Kaufland, který měl být údajně pod vlivem alkoholu.
Na základě obdrženého popisu hlídka MP zastavila tohoto řidiče v ulici Husova.
Jednalo se o muže z Ukrajiny ve věku 44 let, který byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu. Hlídka vyzvala řidiče k provedení orientační dechové zkoužky, což se v důsledku jeho stavu nedařilo.
Toto zjištění bylo předáno Policii ČR, která na místo vyslala svou hlídku.
Přislušníkům Policie ČR se následně povedlo provést orientaćní dechovou zkoušku jejímž výsledkem bylo 2,79
‰.
Celou událost si následně převzala Policie ČR k dořešení.

Neshody s nájemníky

Na základě telefonického oznámení vyjíždí hlídka MP ve dvě hodiny ráno do ulice Družstevní, k panu V.T. (vlastník bytu), kterého údajně ohrožují nájemníci.
Na místě hlídka zjistila, že zde probíhá poněkud bouřlivým způsobem řešení nájemného mezi vlastníkem bytu a nájemníky, kteří zde mají i čtyřměsíční dítě.
Strážníci celou situaci uklidnili a doporučili celou věc vyřešit v poklidu během dne, zváště když se zde nachází malé dítě.

Všichni přítomní aktéři s tímto řešením souhlasili a vlastník bytu z místa odešel.

Slušní lidé

Krátce po třetí hodině odpolední přijal operační Městské policie ML telefonicky informaci od muže, který si povšimnul, že z projíždějícího vozidla, v ulici Palackého, spadla pánská kabela.
Vzhledem k tomu, že oznamovatel nebyl z Mariánských Lázní, tak se obrátil o pomoc s řešením této věci na Městskou policii.
Hlídka na místě zjistila, že kabela patří panu H.J. z Úšovic a na základě tohoto zjištění mu byla  navrácena.

Muž, který se ztratil

Půl hodiny před pravým polednem přijal operační Městské policie ML telefonické oznámení od ženy, která uvedla, že se k ní v ulici Dusíkova přihlásil starší muž mluvící německy s tím, že se ztratil.
Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že muž má u sebe pouze hotelovou kartičku z Nových Lázní.
V Nový Lázních bylo ve spolupráci se zaměstnanci recepce zjištěno, že je pán ubytován v hotelu Hvězda, kam jej hlídka následně převezla.

Bezpečně na internetu – senioři

Bezpečně na internetu – senioři

V podvečerní hodině proběhla preventivně vzdělávací přednáška s tématem „Bezpečně na internetu – pro seniory“, kterou zrealizovala Městská policie ML za finanční podpory Karlovarského kraje.
Obsahem přednášky bylo zejména upozornit posluchače na případná rizika při pohybu na internetu v souvislosti s podvodnými praktikami prodeje zboží a případného vylákání osobních údajů.
Nebyla opomenuta zmínka o prospěšnosti internetu jako celku, například za účelem zjišťování informací či komunikace s přáteli.

Programem provázel odborník na kyberkriminalitu Roman Kohout.

Další seminář o „virtuálním světě“ určen pro rodiče a ostatní „dospěláky“ se uskuteční 07.11.2019 v 17:30 hod. v prostorech ZŠ JIH.

Injekční stříkačky

Injekční stříkačky

V půl deváté večer vyjížděla hlídka MP na základě telefonického oznámení do ulice Luční, kde by se měly nacházet injekční stříkačky.
Na místě bylo nalezeno pouzdro s několika použitými inzulínkami. Materiál byl uložen do přepravního boxu a předán do infekčního odpadu v městské nemocnici.