Oheň na zahradě

Během dopolední kontrolní činnosti v městské části Hamrníky hlídka MP zaznamenala na zahradě u jednoho z domů oheň u dřevěného přístavku, který nikdo nehlídal. Strážníci se pokoušeli dozvonit na obyvatele domu, ale marně. Všimli si, že jsou zde otevřená vrata, tak se rozhodli na pozemek vstoupit, neboť hrozilo, že by od ohně mohlo dojít k zahoření přilehlé kůlny. Po zabouchání na okna v přízemí vyšla z domu paní L.V., které uvedli důvody proč zde jsou.  Zmiňovaná o žádném ohni nevěděla a uvedla, že pouze vysypala popel z kamen na kompost, což bylo patrně příčinou onoho zahoření.
Strážníci oheň uhasili a paní poučili, jak pro příště nakládat s popelem.
Včasným zásahem nedošlo k žádným škodám ani újmě na zdraví.
Paní L.V. hlídce následně poděkovala za jejich všímavost a pomoc.