Nepořádek u kontejnerů

Prostřednictvím městského kamerového systému zaznamenal operační MP ve večerních hodinách dvě osoby vytahující obsah z kontejnerů na tříděný odpad. Jednalo se o sběrné místo na parkovišti v ulici Podhorská.
Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o dva muže, kteří vytahováním předmětů z kontejnerů vytvářeli na místě značný nepořádek.
Za toto jejich jednání jim byla uložena pokuta příkazem na místě nezaplaceným.