Krádež v Kauflandu

V 10:04 hod. vyjíždí hlídka MP do prodejny Kaufland na přijaté oznámení od zaměstnanců nákupního centra, že se zde někdo pokusil odnést zboží bez zaplacení.
Strážníkům byl na místě označen muž, který se měl uvedeného jednání dopustit.
Následnými kroky bylo zjištěno, že se jedná o jistého G.B. – 53let, který hlídce přiznal svůj úmysl krádeže zboží.
Jednáním pana G.B. došlo k naplnění skutkové podstaty dle §8 odst. 1 písmena a) bod 1 zákona 251/2016 Sb., tedy krádeže.

Strážníci jsou oprávněni tento přestupek projednat v příkazním řízení na místě až do výše 10.000,- Kč.

Přestupek, kterého se dopustil pan G.B. byl vyřešen příkazovým pokutovým blokem na místě nezaplaceným ve výši 500,- Kč.
Toto přestupkové jednání bylo dále odesláno do Informačního systému evidence přestupků, tak jak ukládá zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.