Oznámení – osoba v kolejišti

V 19:14 hod. přijal operační MP telefonické oznámení od výpravčího Českých drah z hlavního nádraží Mar. Lázně o tom, že obdržel informaci od strojvedoucího vlaku spol. GWT Region, který zaznamenal osobu v kolejišti u Úšovické křižovatky. Na základě tohoto oznámení vyjíždí hlídka MP do dané lokality.
Na místě byla provedena vizuální kontrola uváděné oblasti, ale nikdo zde nebyl nalezen. Proto strážníci rozšířili oblast hledání, pro případ, že by se osoba vzdálila od původně udávané polohy.
Kontrola byla provedena od vlakové zastávky Mariánské Lázně – město až na Hlavní nádraží. Žádné osoby pohybující se na kolejišti v tomto úseku nebyly nalezeny.
O výsledku kontroly byl následné informován výpravčí Hlavního nádraží ML.