Injekční stříkačka

V dopoledních hodinách přijal operační MP telefonické oznámení o nálezu injekční stříkačky v ulici Máchova.
Hlídka MP se na místě setkala s oznamovatelkou, která upřesnila místo nálezu.
Na okraji parkové cesty v křovinatém porostu se nacházela injekční stříkačka tzv. inzulínka, kterou strážník umístil do sběrného boxu za účelem následné odborné likvidace.