Drobná krádež

V tento den strážníci opětovně řešili přestupkové jednání drobné krádeže.
V 18:10 hod. vyjížděla hlídka MP do nákupního střediska LIDL na základě telefonického oznámení pracovníka této prodejny s tím, že u nich došlo ke krádeži zboží.
Hlídka na místě zjistila, že se jedná o jistou paní XY (42 let) z Domažlicka, která se pokusila úmyslně z prodejny odnést zboží bez zaplacení.
V jednání této osoby došlo k naplnění skutkové podstaty § 8 odst. 1 písm. a bod 1. zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

U tohoto přestupku je strážník oprávněn uložit pokutu příkazem na místě do 10 000,- Kč.
Při přihlédnutí k osobě pachatelky, způsobu jednání a následku, aj., byla věc vyřešena příkazem na místě nezaplaceným (složenkou) v částce 3 000,- Kč.