akce „JEHLA-2019“

Dne 16.04.2019 se také strážníci Městské policie ML připojili k celorepublikové akci „JEHLA“, která byla zaměřena na sběr nebezpečných použitých jehel a injekčních stříkaček.
Do celé této akce se tentokráte zapojilo 35 městských a obecních policií – přes 480 strážníků společně s asistenty prevence kriminality.

Celkově bylo výsledkem nalezení 850 kusů použitých jehel a střikaček.

V Mariánských Lázních se jednalo o nalezení tří jednorázových injekčních stříkaček (inzulínek) a jedné větší injekce 10ml.

Kontrola proběhla i na dětských hřištích a pískovištích, kde nebyl nalezen žádný nebezpečný materiál.
Od začátku tohoto roku do současnosti řešila Městská policie ML odbornou likvidaci injekčních stříkaček v šesti případech na základě kontrolní činnosti strážníků a oznámení občanů.

Závěrem důležitá připomínka:
„Pokud najdete nebo zahlédnete tento infekční materiál, v žádném případě ho nesbírejte, ale neprodleně tuto informaci oznamte na linku 156. Strážníci městské policie zajistí odborný sběr i následnou likvidaci.“

Výpis několika výsledků z akce „JEHLA“ v jiných městech:
(zdroj: KŘMP Praha)
Brno – 115
Ostrava – 130
Karlovy Vary – 2
Mladá Boleslav – 96
Plzeň – 14
Praha – 108