Otevřená garáž

V 15:37 hod. prováděla hlídka běžnou kontrolní činnost okolí garáží v ul. Tepelská.
Strážníci zde nalezli jedu z garáží otevřenou. V okolí se však nikdo nenacházel. Vizuálně stav vrat nevypovídal o tom, že by mělo jít o otevření násilím, pravděpodobně se jednalo pouze o špatné uzamčení.
Městské policii se dalšími úkony podařilo zjistit majitelku této garáže, která byla následně o stavu věci vyrozuměna.