Noční klid a alkohol

Po desáté hodině večerní přijal operační MP telefonické oznámení o skupince mladých osob nacházejíc se v altánku na Anglické ulici, kteří zde měli být hluční a pouštět hlasitě  hudbu.
Hlídka MP na místě zjistila celkem pět osob popíjejících alkohol.
Následnými úkony bylo zjištěno, že zde byl podán alkoholický nápoj mladistvé osobě u níž byla orientační dechovou zkouškou naměřena hodnota 1,39
 ‰ .
Protiprávní jednání podání alkoholového nápoje bude dále řešeno postoupením k příslušnému správnímu orgánu.
Dále pak porušení aktuálního mimořádného opatření pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob bude u všech přítomných postoupeno k dořešení orgánu Krajské hygienické stanice KV.