Na kole jen s přilbou

Na toto téma zrealizovala Městská policie ML v prvním prázdninovém víkendu bezpečnostně preventivní akci zaměřenou na cyklisty.
Tato činnost se opírala o projekt Týmu silniční bezpečnosti „Na kole jen s přilbou“, kde byl kladen důraz na používaní ochranných a reflexních prvků.

Přestože nám zákon ukládá povinnost nošení cyklistické přilby u osob mladších 18 let (§58 zákona č. 361/2000 Sb.), měl by každý důkladně zvážit, zda riskovat úraz. Téměř u poloviny případů cyklistických nehod dojde k poranění hlavy.

Dle údajů zveřejněných Evropskou radou pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) vyplývá, že cyklistická přilba snižuje riziko vážného zranění hlavy o 69 % a v případě zranění smrtelného se jedná o 65 %. (zdroj: projekt „Na kole jen s přilbou“)

Strážníci cyklistům rozdávali informační letáčky a jiné předměty např. : Na kole jen s přilbou, Bezpečně na kole, Průvodce městem Mariánské Lázně, Cyklistické mapy, reflexní pásky, reflexní tyčinky na dráty jízdních kol a cyklistické lékárničky.

Věcné předměty byly poskytnuty koordinátorkou BESIPu Karlovarského kraje; Týmem silniční bezpečnosti; Mariánskolázeňsko-dobrovolným svazkem obcí; Infocentrem Mariánské Lázně.
Všem zde uvedeným velice děkujeme za poskytnuté materiály.

(https://www.nakolejensprilbou.cz)