Cyklistické odpoledne v Mariánských Lázních

Dne 05.05.2018 uspořádala Městská policie Mariánské Lázně „CYKLISTICKÉ ODPOLEDNE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH“, neboť slunečné jarní počasí již láká první nedočkavé cyklisty.

Tato akce byla určena široké veřejnosti s cílem přispět k vyšší bezpečnosti cyklistů v silničním provozu.
Cyklistickou trasu, vytvořenou v parkovém prostředí, projelo bezmála 70 účastníků, kteří na připravených stanovištích získávali důležité informace a plnili zajímavé úkoly.
Jednalo se o prohlubování znalostí v souvislosti s voláním na tísňovou linku 155, poskytování první pomoci včetně možnosti provedení srdeční masáže na figurínách, vyhodnocování nebezpečných předmětů, s kterými je možné se na cyklistických toulkách setkat, opakování výbavy jízdního kola a připomenutí důležitosti používání reflexních prvků aj. Zpestřením programu byla možnost střelby na terč z airsoftové zbraně.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem týmům, které se na této akci podílely a připravily zajímavý obsah svých stanovišť.
Jmenovitě TRAICONT z.s., BESIP, ZZS KVK, AUTOSPEKTRUM 2000, SMS ML, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO a v neposlední řadě panu Václavu Nekovářovi za zajištění možnosti se po náročném dni osvěžit dobrým nápojem a zahnat hlad klobásou.