Historie

Městská policie Mariánské Lázně

1992

DRUHÁ ETAPA VÝVOJE MP MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

S počáteční tvorbou a zejména výstavbou  Městské policie byly úzce spojeny problémy se zabezpečením, výzbroje a dalšiho materiálního a technického zabezpečení strážníků Městské policie. Základním problémem bylo vytvoření funkčního vozového parku. Tehdejší starosta měl představu o tom, že by v Mariánských Lázních byla vhodná i jízdní městská policie na koních. Strážnící v této souvislosti absolvovali dvě cvičné jízdy v areálu jízdárny Krakonoš. Avšak poté, co se starosta seznámil se všemi okolnostmi, které jsou jsou spjaty s provozováním koňské jízdní služby, bylo od tohto nápadu definitivně upuštěno. Prvním vozidlem pro Městskou policii byl osobní automobil  Škoda Favorit, který najezdil neuvěřitelných 465 000 km. V následujících letech došlo k rozšíření vozového parku na vozidla dvě, což se ukázalo jako optimální. V roce 1992 dochází k poměrně masivnímu navýšení počtu strážníků. Jednalo se o nábor jedenásti osob. Někteří však o této práci měli poněkud jiné, zkreslené představy, a tak po velmi krátké době opětovně řady MP ML opustili. V průběhu roku 1992 se personální stav Městksé policie ML stabilizoval a ke konci roku 1993 se jednalo o koneční počet strážníků čítajíc 23 osob. Tento počet byl  v historii MP ML nejvyšší za celé období její existence. V dalších následujících letech docházelo pozvolna k…