Vozidlo v jednosměrce

V odpoledních hodinách během běžné kontrolní činnosti v ulici Lužická, která je jednosměrná, hlídka MP zaznamenala zde jedoucí automobil v protisměru. Vozidlo bylo strážníky zastaveno a řidič byl vyzván k prokázání totožnosti a předložení potřebných dokumentů k řízení motorového vozidla.

Poznámka: Zákon č. 361/200 Sb. §6 odst. 8 – Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole.

Bylo zjištěno, že řidič je bulharské národnosti a nemá u sebe žádné osobní doklady, ani doklady potřebné k řízení motorového vozidla. Ve vozidle se nacházeli další dva muži cizí národnosti, kteří u sebe také neměli žádné osobní doklady. Všichni tři muži tvrdili, že mají veškeré osobní dokumenty v nedaleké obci na ubytovně.

Na základě těchto zjištěných skutečností byla na místo skrze operačního MP přivolána služba cizinecké policie.

Příslušníci cizinecké policie si na místě celou záležitost převzali k dořešení.