ŽENY U MĚSTSKÉ POLICIE

Až do roku 2004 bylo složení Městské policie pouze mužskou záležitostí. V tomto roce však dochází ke změně a do řad naší Městsklé policie byly přijaty první dvě ženy. Jedna z nich po nějakém čase přestoupila k městské policii do svého rodného města. Početní stav dvou žen nebyl změněn, a to až do roku 2015, kdy na základě výběrového řízení nastoupily dalši dvě ženy a počet zástupkyň něžného pohlaví se tak zvýšil na konečné čtyři.
S odstupem času se tento počet opět změnil na dvě strážnice.