Prolongační zkoušky

Strážníci Městských policií musí v pravidelných intervalech obhajovat svou odbornou způsobilost před komisí Ministerstva vnitra – tzv. prolongační zkouška, na jejímž základě strážník získává Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle zákona 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znení pozdějšich předpisů.

Donedávna se jednalo o periodiku tří let.
Od 01.01.2018 se tento interval zkoušek změnil na 5-let.

Obsah těchto zkoušek je plně srovnatelný s maturitními zkouškami a strážníci při nich musí prokázat vysoce kvalifikované znalosti přislušných zákonů.