NĚCO MÁLO ÚVODEM

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Za účelem ochrany veřejného pořádku je tedy obec oprávněna zřizovat obecní či městskou policii.

Obecní policie zřizená obcí, která je městem, nebo statutárním městem, a v hlavním městě Praze se označuje jako městská policie.