MEZINÁRODNÍ STYKY

Zajímavým momentem v životě strážníků Městské policie ML se stal rok 1993, kdy byla naše Městská policie jako jediná pozvána na odbornou exkurzi do Hamburku nad Mohanem, kde tehdy sídlilo ústředí US MP – Americká Military Police. Zde strážníci strávili týden, kde měli možnost prohlédnout si veškeré vybavení a materiální zabezpečení našich amerických kolegů. Byli seznámeny s jejich postupy při konkrétních zákrocích a v neposlední řadě došlo i na vyzkoušení jejich střelných zbraní a jiných výcvikových zařízení. Zbyl čas i na zábavu, neformální setkání, ukázky z preventivní činností prováděných na školách, přiblížení problematiky boje s kriminalitou a drogami apod.