KRITICKÝ ROK 2000

Velmi nešťastným rokem pro Městskou policii ML se stal rok 2000, kdy se udál jeden z nejtragićtějších momentů. Jeden z tehdejších strážníků pod tíhou vlastního svědomí, které vyplynulo z jeho dlouhodobého osobního selhání, spáchal na tehdejší služebně na MěÚ ML sebevraždu. Po této tragické události nastalo pro strážníky velmi složité období. Tato tragická událost se výrazně podepsala na negativním hodnocení zdejší Méstské policie v očích veřejnosti. Strážníci ze dne na den ztratili u části obyvatel města podporu, úctu a vážnost. Toto tragické období srazilo městskou policii ML a její zaměstnance na nějakou dobu do krize a bylo zřejmé, Že cesta z ní bude dlouhá a složitá.

V následujících letech bylo nutné získat ztracený kredit.