Personální vývoj Městské policie

Za více jak 25 let co Městská policie Mariánské Lázně existuje, se v našich řadách vystřídalo cca 60 strážníků.
Někteři pobyli pár měsíců, jiní několik let a nektěři zde slouží od samého vzniku MP ML.

Nemálo strážníků odešlo ze zdravotních důvodů nebo důvodů reorganizačních změn a někteří na základě změny zákona č. 553/1991 Sb. koncem roku 2015, kde byla ustanovena povinnost středoškolského vzdělání.

Výrazným přelomem v oblasti personálního obsazení pracovních míst u naší Městské policie se stal rok 2016, kdy byli na funkce operátorů MP začleněni občanští zaměstnanci.