Setkání se seniory u Lesního pramene

V tento den proběhl druhý ročník akce „Setkání se seniory 2018“ pod záštitou Městské policie Mariánské Lázně. Hlavním tématem byl „Chodec v silničním provozu“. Paní Huttová, která zde vystupovala za BESIP (bezpečnost silničního provozu), kladla důraz na chybné tvrzení, že má chodec na přechodu pro chodce absolutní přednost. V této souvislosti se dále jednalo o diskuze na témata správného přecházení vozovky a v jakých případech se nesmí na přechod pro chodce vstupovat.
Také nebyla opomenuta zmínka o zákonem stanovených povinných lékařských prohlídkách pro osoby pokročilejšího věku, kteří jsou držiteli platného řidičského oprávnění (Zák. 361/2000Sb. – §87).
Na tuto akci přijali pozvání psovodi Vězeňské služby z Ostrova n. Ohří, kteří zde předvedli výbornou práci svých čtyřnohých parťáků. Jednalo se o ukázku bezchybné poslušnosti, vyhledávání skrytých předmětů a v neposlední řadě se jednalo o ukázku zadržení pachatele.
Všichni senioři obdrželi od BESIPu větší nákupní tašku s reflexním prvkem a reflexní pásku. Městská policie ML nechala pro všechny přítomné vyhotovit samolepky s důležitými telefonními čísly a stručný soupis o bezpečném pohybu chodce v silničním provozu.
Příjemným zakončením tohoto odpoledne bylo drobné občerstvení, které zajistil pan Milan Uxa (Sportovní studio Sandow ML).