Seminář

Seminář pro rodiče

Užívání internetu (sociálních sítí) je v dnešní době prakticky běžná věc a znalosti dětí v této oblasti častokrát převyšují znalosti jejich rodičů.

Proto Městská policie Mariánské Lázně pořádá seminář pro rodiče, který je zaměřen na bezpečnost dětí v online prostředí.

Dne:   20.02.2018   od 17:00 hod.  do  19:30 hod.
Kde:   ZŠ JIH, Mariánské Lázně (aula)
Vstup na uvedený seminář, bude skrze boční vchod ZŠ JIH z ulice Husova.

Podrobnější obsah přednášky naleznete na stránkách www.internetembezpecne.cz , kde je možné provést i registraci, která by nám pomohla v přehledu počtu účastníků.

Registrace však není podmínkou.