Rušení nočního klidu

V 01:11 hod. přijal operační MP telefonické oznámení o rušení nočního klidu z provozovny New York.
Hlídka na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Zdrojem rušení nočního klidu byl puštěný reproduktor u vchodových dveří zmiňované provozovny.
Strážníci vyzvali obsluhu k vypnutí zmiňovaného reproduktoru a uzavření vchodových dveří a oken, aby nadále nemohlo docházet k rušení nočního klidu, což bylo následně obsluhou vykonáno.

Hlídka MP dále provedla připomenutí zákonného znění ohledně dodržování nočního klidu a celou věc dořešila.

Poznánka:
Zákon č.251/20016 Sb. o některých přestupcích – § 5 odst. 6 – Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.