Pytláci

V 14:44 hod. přijala Městská policie ML telefonickou žádost o součinnost z obvodního oddělení Policie ČR ML, týkající se přijatého oznámení od rybářské stráže, že na vodní ploše Pod Lidem je skupinka osob chytající ryby bez příslušného povolení.

Na místě bylo ve spolupráci s Policií ČR zjištěno, že se jedná o skupinku šesti osob cizí státní příslušnosti, z nichž nikdo nebyl držitelem příslušného povolení rybolovu.

Na základě uvedených skutecností byla na místo přivolána i služba cizinecké policie.