Problematický muž u Kauflandu

Na základě telefonického oznámení vyjížděla v 19:53 hod. hlídka MP do nákupního střediska Kaufland s tím, že by se u této prodejny měl nacházet ležící muž na zemi.

Strážníci v okolí nákupního centra nikoho nenalezli a tak se vydali zjistit nějaké bližší informace na zákaznické oddělení Kauflandu. U vchodu však potkali slečnu, která podpírala muže a uvedla, že to ona volala. Dále dívka uvedla, že se zde muž choval dosti nevhodně a agresivně, několikrát upadl na zem a nyní není schopen žádné komunikace.

Hlídka pomohla mladíka usadit na schod u prodejny a dalšími úkony bylo zjištěno, že se jedná o pana XY ve věku 31 let. S panem XY byla však problematická komunikace, protože se v jeho jednání střídala apatie s agresí. Vizuální kontrolou byly u muže zjištěny fialově zabarvené prsty na rukou s drobnými oděrkami.

Na základě uvedených skutečností byla na místo přivolána Policie ČR a odborná lékařská pomoc (RZS), neboť zde bylo důvodné podezření, že je muž pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Hlídka Policie ČR provedla u muže orientační dechovou zkoušku, kde byla naměřena hodnota 3,4 ‰. Během odborné lékařské prohlídky se pan XY choval agresivně a několikrát se pokusil osádku RZS napadnout.

Na základě lékařského vyšetření byl pan XY hlídkou MP převezen do protialkoholní záchytné stanice v Sokolově.