Opilci

Sobotní noc se patrně nesla v duchu alkoholového opojení v širším kruhu, neboť hned nad ránem řešila městská policie několik jedinců, kteří alkoholovému opojení podlehli.

V 07:20 hod. přijal operační MP telefonické oznámení o ležícím muži v ulici Plzeňská, u provozovny Dyleň, nebezpečně blízko pozemní komunikace.
Hlídka na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Ležícího muže strážníci probrali z hlubokého spánku a vyzvali jej k prokázání totožnosti.

Jednalo se o 26-letého pana K.S., který byl ještě zcela zjevně pod vlivem alkoholu, ale s hlídkou bez problémů komunikoval. Na místo přijel bratr pana K.S., který ho odvezl domů.

Po vyřešení této věci hlídka MP odbočila do přilehlé ulice Kollárova, kde zaregistrovala dalšího mladého muže ve zvláštní poloze na lavičce. Tento muž ve věku 25-let byl strážníky zkontrolován, zda je v pořádku, nemá-li nějaké zdravotní problémy. Jak se vzápětí ukázalo, i tento muž si zavdal alkoholu více, než snesl. Po učinění nezbytných úkonů ke zjištění totožnosti, bylo muži doporučeno, aby se ze svého stavu vyspal doma.