Nezabržděné vozidlo

Během běžné hlídkové činnosti v ulici Hlavní třída, nedaleko Komerční banky, strážníci zaznamenali, jak se zde parkující osobní automobil tovární značky Honda dal samovolně do pohybu.
U vozidla se však nikdo nenacházel a tak hlídka včasnou reakcí automobil vlastními silami zastavila, čímž bylo zabráněno vzniku případných škod.
Řidičku uvedeného vozidla se následně podařilo nalézt v jednom z přilehlých obchodů, která hlídce poděkovala za jejich zákrok.

Žena byla dále strážníky poučena o povinnosti uvedené v §26 odstavce 2 zákona 361/2000 Sb., kde je uvedeno, že řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba.