Neosvětlený cyklista

Ve večerních hodinách (22:23 hod.), při kontrolní činnosti v ulici Komenského, hlídka MP zaznamenala jedoucího neosvětleného cyklistu, kterého strážníci za pomoci výstražného světelného, zvukového zařízení (maják) zastavili a vyzvali jej k prokázání totožnosti.

Poznámka: Jízda na jízdním kole bez osvětlení za snížené viditelnosti je porušení zákonného ustanovení uvedeného v §58 odst. 5 zákona č. 361/200 Sb. – cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Cyklista uvedl, že u sebe nemá žádné osobní doklady.

Na základě těchto skutečností byl muž předveden na Obvodní oddělení Policie ČR ML ke zjištění totožnosti.

Na OO PČR bylo zjištěno a ověřeno, že se jedná o J.Č., kterému byla strážníky za jeho přestupkové jednání uložena pokuta.