Muž ve vozovce

Ve 22:05 hod. perační MP zaznamenal na kamerovém dohlížecím systému muže, který se v ulici Chebská třída pohyboval uprostřed vozovky. Tato zjištěná skutečnost byla neprodleně předána hlídce v terénu, která ihned jela na místo určení. Operační muže stále monitoroval kamerovým systémem a informoval strážníky o jeho pohybu, neboť zde byla důvodná obava, že by svým jednáním mohl utrpět újmu na zdraví.
Hlídka muže zastihla nedaleko Chebské křižovatky na Hlavní třídě, na úrovni provozovny FORTUNA, kde byl vyzván k prokázání totožnosti – jednalo se o jistého K.M.
Pan K.M. byl následně poučen o protiprávním jednání, kterého se dopustil. Konkrétně o porušení §53 odst. 1 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kde je stanoveno, že chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Za tento přestupek mohli strážníci panu K.M. uložit pokutu příkazem na místě do výše 2000,- Kč, ale pro tentokrát byla věc vyřešena napomenutím.