Ležící muž

V 20:59 hod. přijal operační MP telefonické oznámení od řidiče MHD s tím, že v Úšovicích, nedaleko domu Dětí a mládeže, zahlédl nehybně ležícího muže na trávníku.

Na místě, které oznamovatel uvedl, nalezla hlídka MP spícího muže. Jednalo se o jistého pana J.T. polské národnosti, který zde pod tíhou alkoholového opojení odpočíval. Muž nejevil žádné známky zranění a jeho stav nevyžadoval ani lékařské ošetření. Po krátké komunikaci se strážníky, která byla nezbytná ke zjištění potřebných informací, se pan J.T. odebral na svou ubytovnu.